nmou2

ขยายสาขารูปแบบ แฟรนไชส์สู่ตลาด ลาว พม่า และกัมพูชา

โมลีแคร์ บาย คาร์แลค 68 คาร์แคร์ชั้นนำของไทย สนองนโยบายรัฐบาล บุกตลาด AEC ขยายสาขารูปแบบ
แฟรนไชส์สู่ตลาด ลาว พม่า และกัมพูชา นอกเหนือจากสาขาในประเทศไทย 47 สาขา

21 พ.ค 2555 ที่ผ่านมา บริษัท คาร์แลค(ไทย-เยอรมัน) จำกัด ผู้บริหารศูนย์เคลือบสีโมลีแคร์ และผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถยนต์ คาร์แลค 68 ได้มีการลงนามเซ็นสัญญาแฟรนไชส์รูปแบบมาสเตอร์แฟรนไชส์ในประเทศลาว กับบริษัท ปิโตรเลี่ยม เทรดดิ้ง ลาวจำกัด โดย Mr. Bounthanh Chitavong Operation Director และรูปแบบ Single แฟรนไชส์ในประเทศพม่า โดยคุณตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง Executive Director BayCliff Development Co.,Ltd จัดขึ้นที่กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ นางสาวจตุพร วัฒนสุวรรณ เป็นประธานในพิธี